Privacy verklaring

Susans Woordenweb bewaart contactgegevens van klanten en/of opdrachtgevers ten behoeve van de eigen administratie. Deze gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt.

Indien u contact opneemt met Susans Woordenweb via e-mail of telefoon, dan zal de daarvoor gebruikte contactinformatie bewaard blijven in (digitale) adresboeken ten behoeve van communicatie over project(en) waarin klant/opdrachtgever met Susans Woordenweb samenwerkt, samenwerking overweegt of in het verleden heeft samengewerkt.

Susans Woordenweb verstuurt geen nieuwsbrieven, ongevraagde adviezen of reclame.

Op uw verzoek zal Susans Woordenweb uw contactinformatie verwijderen. Vooropgesteld dat deze informatie niet meer nodig is voor administratieve doeleinden. Heeft u ooit een rekening ontvangen van, of verstuurd aan Susans Woordenweb dan zal deze tot vijf jaar na het lopende belastingjaar moeten worden bewaard op last van de Belastingdienst.

Momenteel (mei 2018), maakt deze site geen gebruik van  Google Analytics. Mocht dit in de toekomst worden ingezet dan geldt dat:

  • de site Google Analytics-cookies gebruikt;
  • een bewerkersovereenkomst met Google is gesloten;
  • het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
  • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
  •  geen gebruik wordt gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

IP-adressen gebruikt door hackers worden -voor onbepaalde tijd- opgeslagen door de beveiliging van deze site.

Susan schrijft scenario's